امداد تاسیسات پایتخت

امداد تاسیسات پایتخت بصورت شبانه روزی و 24 ساعته در خدمت شما خواهد بود.

 • info@tasisatemdad.ir
 • 09123063956 بمدیریت بابایی
 • تشخیص ترکیدگی جلفا | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  تشخیص ترکیدگی جلفا | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  تشخیص ترکیدگی ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ شبانه روزی تشخیص انواع ترکیدگی با دستگاه انجام کلیه خدمات در رابطه با تشخیص انواع ترکیدگی ‌با دستگاه‌های آمریکایی و ژاپنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی – نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آیا می‌دانید که بیشترین ...

  ۹

  تیر

  ۱۳۹۶

  119

  تشخیص ترکیدگی جردن | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  تشخیص ترکیدگی جردن | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  تشخیص ترکیدگی ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ شبانه روزی تشخیص انواع ترکیدگی با دستگاه انجام کلیه خدمات در رابطه با تشخیص انواع ترکیدگی ‌با دستگاه‌های آمریکایی و ژاپنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی – نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آیا می‌دانید که بیشترین ...

  ۹

  تیر

  ۱۳۹۶

  96

  تشخیص ترکیدگی پاسداران | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  تشخیص ترکیدگی پاسداران | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  تشخیص ترکیدگی ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ شبانه روزی تشخیص انواع ترکیدگی با دستگاه انجام کلیه خدمات در رابطه با تشخیص انواع ترکیدگی ‌با دستگاه‌های آمریکایی و ژاپنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی – نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آیا می‌دانید که بیشترین ...

  ۹

  تیر

  ۱۳۹۶

  108

  تشخیص ترکیدگی اختیاریه | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  تشخیص ترکیدگی اختیاریه | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  تشخیص ترکیدگی ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ شبانه روزی تشخیص انواع ترکیدگی با دستگاه انجام کلیه خدمات در رابطه با تشخیص انواع ترکیدگی ‌با دستگاه‌های آمریکایی و ژاپنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی – نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آیا می‌دانید که بیشترین ...

  ۹

  تیر

  ۱۳۹۶

  77

  تشخیص ترکیدگی رستم آباد | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  تشخیص ترکیدگی رستم آباد | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  تشخیص ترکیدگی ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ شبانه روزی تشخیص انواع ترکیدگی با دستگاه انجام کلیه خدمات در رابطه با تشخیص انواع ترکیدگی ‌با دستگاه‌های آمریکایی و ژاپنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی – نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آیا می‌دانید که بیشترین ...

  ۹

  تیر

  ۱۳۹۶

  82

  تشخیص ترکیدگی درب دوم | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  تشخیص ترکیدگی درب دوم | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  تشخیص ترکیدگی ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ شبانه روزی تشخیص انواع ترکیدگی با دستگاه انجام کلیه خدمات در رابطه با تشخیص انواع ترکیدگی ‌با دستگاه‌های آمریکایی و ژاپنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی – نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آیا می‌دانید که بیشترین ...

  ۹

  تیر

  ۱۳۹۶

  74

  تشخیص ترکیدگی زرگنده | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  تشخیص ترکیدگی زرگنده | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  تشخیص ترکیدگی ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ شبانه روزی تشخیص انواع ترکیدگی با دستگاه انجام کلیه خدمات در رابطه با تشخیص انواع ترکیدگی ‌با دستگاه‌های آمریکایی و ژاپنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی – نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آیا می‌دانید که بیشترین ...

  ۹

  تیر

  ۱۳۹۶

  79

  تشخیص ترکیدگی امانیه | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  تشخیص ترکیدگی امانیه | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  تشخیص ترکیدگی ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ شبانه روزی تشخیص انواع ترکیدگی با دستگاه انجام کلیه خدمات در رابطه با تشخیص انواع ترکیدگی ‌با دستگاه‌های آمریکایی و ژاپنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی – نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آیا می‌دانید که بیشترین ...

  ۹

  تیر

  ۱۳۹۶

  108

  تشخیص ترکیدگی ونک | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  تشخیص ترکیدگی ونک | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  تشخیص ترکیدگی ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ شبانه روزی تشخیص انواع ترکیدگی با دستگاه انجام کلیه خدمات در رابطه با تشخیص انواع ترکیدگی ‌با دستگاه‌های آمریکایی و ژاپنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی – نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آیا می‌دانید که بیشترین ...

  ۹

  تیر

  ۱۳۹۶

  77

  تشخیص ترکیدگی آرارات | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  تشخیص ترکیدگی آرارات | ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ | شبانه روزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  تشخیص ترکیدگی ۰۹۱۲۳۰۶۳۹۵۶ شبانه روزی تشخیص انواع ترکیدگی با دستگاه انجام کلیه خدمات در رابطه با تشخیص انواع ترکیدگی ‌با دستگاه‌های آمریکایی و ژاپنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی – نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آیا می‌دانید که بیشترین ...

  ۹

  تیر

  ۱۳۹۶

  102

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهید مهدی باکری

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهید مهدی باکری

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهید مهدی باکری با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  144

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهرک اکباتان

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهرک اکباتان

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهرک اکباتان با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  146

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهران

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهران

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهران با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و آموزش ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  146

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهر زیبا

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهر زیبا

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شهر زیبا با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  134

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سولقان

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سولقان

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سولقان با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و آموزش ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  125

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سردار جنگل

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سردار جنگل

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سردار جنگل با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  129

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور ستاری

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور ستاری

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور ستاری با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و آموزش ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  122

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان برنامه

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان برنامه

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان برنامه با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  128

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  130

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور پیامبر

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور پیامبر

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور پیامبر با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و آموزش ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  130

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور پونک

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور پونک

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور پونک با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و آموزش ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  131

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بولیوار

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بولیوار

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بولیوار با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  127

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بلوار فردوس

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بلوار فردوس

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بلوار فردوس با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  124

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بلوار تعاون

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بلوار تعاون

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بلوار تعاون با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  125

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور ایران زمین شمالی

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور ایران زمین شمالی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور ایران زمین شمالی با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  121

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور اشرفی اصفهانی

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور اشرفی اصفهانی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور اشرفی اصفهانی با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  122

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور آیت الله کاشانی

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور آیت الله کاشانی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور آیت الله کاشانی با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  125

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شاهین

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شاهین

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور شاهین با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و آموزش ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  124

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد مرکزی

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد مرکزی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد مرکزی با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  124

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد شمالی

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد شمالی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد شمالی با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  129

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد جنوبی

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد جنوبی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور جنت آباد جنوبی با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  124

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور آپادانا

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور آپادانا

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور آپادانا با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  126

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بیمه

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بیمه

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور بیمه با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و آموزش ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  121

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور اکباتان

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور اکباتان

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور اکباتان با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  126

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور فردوس

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور فردوس

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور فردوس با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و آموزش ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  127

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور اباذر

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور اباذر

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور اباذر با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و آموزش ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  138

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان آب

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان آب

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان آب با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  139

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور ارم

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور ارم

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور ارم با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری مجرب و آموزش ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  147

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان برنامه شمالی

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان برنامه شمالی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان برنامه شمالی با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  123

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان برنامه جنوبی

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان برنامه جنوبی

  ژوئن 2017 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس و نصب پکیج و رادیاتور سازمان برنامه جنوبی با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ آپارتمان نشینی استفاده از دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری جهت گرمایش و تامین آبگرم بهداشتی منازل افزایش یافته است. لذا گروه خدمات تاسیاست امداد تاسیسات پایتخت با کادری ...

  ۸

  تیر

  ۱۳۹۶

  164

  Page 1 of 3512345...102030...Last »
  hit counter code